divendres, 31 d’agost del 2012

SEGUIREM FUMANT?

Les decisions per tenir cura de la salut haurien de néixer del convenciment i no de les imposicions. Convèncer té molt més valor que legislar. I quan una llei no es basa en una bona argumentació, crea confusió.

És el que ha passat ara amb el tabac. Tenim llei, tenim vigilància policial, i tenim pintats una mena de “límits de seguretat” en alguns edificis públics. Per altra banda, hi ha tot un debat sobre la conveniència d’aquesta llei i les repercussions sobre el ram de la hostaleria o dels estanquers.

I, malgrat tot, el tabac danya seriosament la salut. Hi ha prou evidència científica com per afirmar que es tracta d’un producte que causa molt malefici. M’he fixat, darrerament, en dos estudis publicats.

El primer té una conclusió contundent: el tabac pot causar danys genètics en pocs minuts. Ja no es parla d’una llarga exposició ni d’una possibilitat de controlar el consum. Els investigadors de la universitat de Minessota han observat que un dels components químics del tabac (concretament, els hidrocarburs policíclics aromàtics) poden causar mutacions irreversibles en les cadenes d’ADN, que venen a ser com els arxius més ben guardats del disc dur de la nostra essència genètica. Aquestes alteracions es poden traduir en la aparició de cèl·lules cancerígenes i en una incapacitat de l’organisme per reaccionar tot destruint-les. I el pitjor és que aquest efecte mutant apareix al cap d’uns 15 o 30 minuts després de fumar la cigarreta. La rapidesa de la seva acció és la mateixa que si s’injectés la substància directament a l’organisme.

I el segon estudi fa referència a l’efecte nociu del tabac en el fetus durant la gestació. El que fins ara s’intuïa té ja la categoria de troballa científica: la nicotina interfereix la formació de les estructures cerebrals que serveixen de lligam entre les parts anteriors i les posteriors de l’encèfal. La conseqüència més immediata és un possible retard maduratiu del cervell del nen i una possible aparició de simptomatologia vinculada a la manca d’atenció i concentració.

No vull entrar en la conveniència de que hi hagi lleis que regulin l’ús del tabac. Em vull quedar amb la reflexió sobre la salut individual i la salut comunitària. Si bé la primera és un dret de cadascú (i, en tot cas, un deure moral), la salut comunitària ens obliga. Aquells qui fumen es pensaran si els és important i necessari deixar el tabac. Serà una decisió personal. Però si que caldria que aquests arguments estiguessin a l’abast d’aquells que encara no fumen i, sense una orientació clara, poden esdevenir fumadors.


Tractament addicció al tabac a Girona
www.drjosepcornella.com/addiccions.php


Tratamiento de adicción al tabaco en Girona
http://www.drjosepcornella.com/es/adicciones.php